• Standaard header

Nieuws

 • COrona-update

  Goed nieuws m.b.t Corona;  Eigenlijk vallen de meeste maatregele...

  Lees meer
 • alle vestigingen zijn open!

  Joepie,...! Alle vestigingen van 123 FIT zijn weer open, en wat zijn we blij...

  Lees meer
 • fijn dat jullie er zijn...

  We zijn alweer een aantal maanden open na de verplichte Covid-sluiting, en wa...

  Lees meer
Meer nieuws

Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van: 123Fit Lanaken, Valkenburg & Maastricht
Mochten er vragen zijn met betrekking tot de AVG dan kan altijd op de club naar het regelement worden gevraagd. 

Veelgestelde vragen over de AVG

Wat is de Algemene Verordening Gegevensbescherming?
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is vanaf 25 mei 2018 definitief van kracht in alle lidstaten van de Europese Unie. De nieuwe verordening regelt de bescherming van de Europese burgers en komt in plaats van Europese richtlijn rond de privacybescherming uit 1995. In Nederland vervangt de AVG de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) in Nederland.

Wat zijn persoonsgegevens?
Volgens de AVG is er sprake van persoonsgegevens als het gaat om informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, of wel alle data die tot jou als persoon te herleiden zijn. Denk aan informatie - zoals je naam, adres, woonplaats, foto, telefoonnummer, e-mailadres, bankrekeningnummer, geslacht en geboortedatum – die we van je hebben gekregen bij het afsluiten van je abonnement.

Wat zijn bijzondere persoonsgegevens?
De AVG maakt onderscheid tussen gewone en bijzondere persoonsgegevens. Voor de verwerking van bijzondere persoonsgegevens gelden nog strengere regels. Het gaat om data zoals:
- Medische gegevens;
- Persoonlijke kenmerken (lengte, gewicht, geloof);
- Strafrechtelijke persoonsgegevens;
- Burger Service Nummer.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?
123FIT verzamelt en verwerkt jouw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden. Zo hebben we je data nodig voor het uitvoeren van onze overeenkomsten (onze dienstverlening aan jou), voor onze eigen bedrijfsvoering en om aan onze wettelijke verplichtingen te kunnen doen. Voor de uitvoering van onze overeenkomsten
- Denk aan het uitvoeren van je lidmaatschap;
- de (financiële) administratie;
- en het afhandelen van klachten of vragen.

Voor de bedrijfsvoering 
-123FIT gebruikt je data voor de eigen bedrijfsvoering. Denk aan marketingdoeleinden zoals jou informeren over onze producten en diensten of speciale acties;
- of aan beveiligingsdoeleinden, zoals het cameratoezicht om leden en werknemers te beschermen en diefstal en schade aan bezittingen tegen te gaan;
- maar ook om een bedrijfsfitnessregeling uit te voeren, want we moeten je werkgever kunnen informeren over je bedrijfslidmaatschap;
- en voor zakelijke doelen, zoals het verbeteren van diensten en het verrichten van zakelijke transacties zoals een fusie, verkoop of reorganisatie.

Wettelijke verplichtingen 
-123FIT heeft jouw data nodig om aan verplichtingen te voldoen, zoals onze bedrijfsadministratie;
- maar ook om te voldoen aan wettelijke verzoeken van overheidsinstanties;
- en aan toepasselijke wet- en regelgeving.

Verwerkt 123FIT ook gegevens over mijn gezondheid?
Alleen op grond van jouw uitdrukkelijke toestemming verwerken wij je gezondheidsgegevens. Zo kunnen wij rekening houden met jouw gezondheid of aandoening tijdens het sporten. Het kan zijn dat je het abonnement om medische redenen tijdelijk wilt stopzetten. Maar ook als je een persoonlijk trainingsschema of voedingsadvies wilt hebben, hebben we jouw gegevens nodig.

Hoe lang blijven mijn persoonsgegevens bewaard?
We houden ons altijd aan de wettelijke bewaartermijnen. De AVG stelt dat we jouw persoonsgegevens niet langer mogen bewaren dan nodig is voor een verwerkingsdoeleinde. De termijn verschilt per persoonsgegeven. Zo mogen camerabeelden bijvoorbeeld maximaal vier weken worden bewaard en gegevens over jouw lidmaatschap maximaal 7 jaar. Bijna alle persoonsgegevens worden direct na het beëindigen van je abonnement gewist of zo bewerkt dat ze niet meer kunnen terugleiden naar jou. Soms zijn we wettelijk verplicht om gegevens langer te bewaren, bijvoorbeeld financiële gegevens in het kader van de Belastingwet.

Gebruikt 123FIT ook cookies?
Jawel, ook wij gebruiken cookies op onze website. Cookies die er voor zorgen dat onze website goed functioneert. Maar denk ook aan de marketingcookies die we gebruiken om jouw verkeersgegevens te verzamelen, zodat we kunnen beoordelen of we onze website nog kunnen verbeteren. En we zetten ook analytische cookies in waarmee we onder meer een marktonderzoek kunnen uitvoeren. De meeste cookies worden na de sessie weer verwijderd. Je bent vrij om de cookies in je browser uit te schakelen, maar besef wel dat dan de website waarschijnlijk niet meer optimaal werkt. Wil je meer weten over cookies, lees dan ook onze cookieverklaring.

Deelt 123FIT mijn gegevens met anderen?
Om te beginnen beloven we je dat we je data nooit met anderen delen voor commercieel gebruik. Toch komen we er in sommige gevallen niet onderuit en moeten we je persoonsgegevens uit handen geven. Zo schakelen we voor sommige werkzaamheden, zoals boekhouding, marketing en ict, derde partijen in die namens ons met jouw data werken. De partijen hebben wel een overeenkomst met ons afgesloten waarmee ze verklaren dat ze net zo veilig omgaan met jouw data als wij. Soms zijn we ook wettelijk verplicht om persoonsgegevens af te staan, bijvoorbeeld in het kader van een strafrechtelijk onderzoek.

Hoe wordt mijn data beschermd?
We hebben passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen zodat jouw gegevens nooit in handen kunnen vallen van een persoon of partij met verkeerde bedoelingen. Zo moet het personeel inloggen met een gebruikersnaam, wachtwoord en soms een vingerafdruk en bepalen we vooraf wie bij welke informatie kan komen. Ook
zorgen we ervoor dat alle software up-to-date blijft en voeren we regelmatig tests uit om te kijken of onze veiligheidsmaatregelen voldoende zijn of moeten worden aangescherpt.

Wat gebeurt er als mijn data in verkeerde handen vallen?
Als jouw gegevens per ongeluk lekken, bijvoorbeeld door een menselijke fout of een systeemstoring en de kans reëel is dat jouw gegevens kunnen worden misbruikt, dan lichten we je meteen in. Zo kun je op tijd maatregelen nemen zoals het aanpassen van wachtwoorden en inloggegevens. Ook zijn we verplicht om een datalek binnen 72 uur te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Kan ik mijn toestemming nog intrekken?
Je bent en blijft de baas over je eigen persoonsgegevens. Dat houdt in dat je ook toestemming voor de verwerking van je data kunt intrekken voor huidige, maar ook voor toekomstige verwerkingen. Dien je verzoek in via het contactformulier. Wij reageren binnen vier weken.

Kan ik mijn gegevens laten verwijderen?
Je hebt het recht om vergeten te worden. Je mag ons vragen om al je data te wissen als je bijvoorbeeld vindt dat ze niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld of verwerkt (bijvoorbeeld omdat je je hebt uitgeschreven) of dat wij je dat onrechtmatig hebben verwerkt. Stuur ons je verzoek via het contactformulier. We reageren dan binnen vier weken.

Wat moet ik doen als ik niet wil dat jullie mijn data gebruiken?
Wil jij niet dat wij je gegevens gebruiken voor marketingdoeleinden? Of heb je een gegronde reden, bijvoorbeeld omdat je niet wilt dat een bekende die bij ons werkt jouw vertrouwelijke persoonsgegevens kan inzien? Dan mag je ons via het contactformulier verzoeken om niet langer meer jouw gegevens te gebruiken. We reageren binnen vier weken.

Kan mijn kind van 14 zich inschrijven zonder mijn medeweten?
Kinderen tot 16 jaar kunnen zich alleen inschrijven op de club zelf, dus niet online. Ook moeten ze worden begeleid door een ouder of voogd, die zich ook moet identificeren met een geldig legitimatiebewijs.

Ik heb in het verleden bij jullie gesolliciteerd, maar ben niet aangenomen. Bewaren jullie mijn gegevens?
Bij een sollicitatie bewaren we de gegevens van sollicitanten maximaal vier weken – dat is de wettelijke termijn. Daarna kunnen we je vragen of we de bewaartermijn mogen verlengen tot maximaal een jaar. Zo kunnen we je gegevens eventueel meenemen bij een nieuwe ronde.

Is er nog een instantie waar ik terecht kan met vragen en klachten?
We hopen dat je altijd met vragen of klachten bij ons aanklopt. We helpen je graag verder. Mocht je niet tevreden zijn over hoe wij je rechten omtrent de AVG hebben afgehandeld, laat het ons weten. Als je het niet eens bent met onze handelswijze kun je je ook wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens. Op de site van de autoriteit vind je ook aanvullende informatie over de AVG.

 

Nieuws

 • COrona-update

  Goed nieuws m.b.t Corona;  Eigenlijk vallen de meeste maatregele...

  Lees meer
 • alle vestigingen zijn open!

  Joepie,...! Alle vestigingen van 123 FIT zijn weer open, en wat zijn we blij...

  Lees meer
 • fijn dat jullie er zijn...

  We zijn alweer een aantal maanden open na de verplichte Covid-sluiting, en wa...

  Lees meer
Meer nieuws