Zoek

Algemene voorwaarden / Huisregels

Sporten bij 123 FIT moet staan voor een aangename en leuke beleving. Om dit voor iedereen te verzekeren, vragen we u tijdens het bezoek aan onze club de volgende regels te respecteren;

 1. De lidkaart is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar aan derden. Ieder lid is persoonlijk verantwoordelijk voor zijn lidkaart. De lidkaart dient bij elk bezoek te worden gescand, en hiermee stemt u in met onze huisregels.
 2. Draag in de trainingsruimte altijd schone sportschoenen, evenals correcte sportkledij. Trainen met pet, vuile sportschoenen of slippers is niet toegestaan.
 3. Gebruik tijdens het trainen altijd een handdoek op de toestellen.
 4. U dient zich te allen tijde te houden aan de vastgestelde doorwisseltijden.
 5. Maak na afloop het gebruikte toestel schoon.
 6. Leg losse materialen na gebruik terug op hun plaats.
 7. Indien u uw pasje kwijt bent dient u dit meteen te melden. Indien er vervolgens met uw pasje wordt ingelogd houden wij u hiervoor aansprakelijk.
 8. Gelieve kopjes en bekers na gebruik terug te zetten op het daarvoor bestemde dienblad. Neem geen serviesgoed mee in de fitnessruimte, een bidon mag wel.
 9. Etenswaren zijn niet toegestaan.
 10. De douches moeten op een correcte manier gebruikt worden. Droog je meteen af in de douchecabine, om zo de kleedkamer droog te houden. Laat de douche netjes achter voor je medesporters!
 11. Laat tassen, jassen of andere kledingstukken achter in de daartoe bestemde kluisjes.
 12. Bij 123 FIT worden camera-opnames gemaakt die bewaard blijven om eventuele misstanden op te sporen.
 13. Roken, open vuur en het gebruik en/ of verspreiden van verdovende middelen is verboden.
 14. Huisdieren zijn niet toegestaan in het fitnesscentrum.
 15. Het is niet toegestaan andere leden lastig te vallen.
 16. Verkoop- en/of promotieactiviteiten zijn niet toegestaan zonder toestemming van 123 FIT.
 17. Ongewenste en/ of gewenste intimiteiten bij 123 FIT worden niet getollereerd!
 18. Deelname aan trainingen gebeurt op eigen verantwoordelijkheid.
 19. De directie is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of ongevallen in en om het fitnesscentrum.

 

De directie behoudt zich het recht voor om een lidmaatschap te schorsen of te herroepen zonder enige vorm van compensatie wanneer er onsportief gedrag, een weinig respectvolle houding of andere misbruiken vastgesteld worden jegens andere leden, medewerkers, de infrastructuur in het algemeen of overtredingen van de huisregels.

Indien noodzakelijk wordt er aangifte gedaan bij de politie!

Er is een personeelslid aanwezig op de aangegeven tijdstippen, zie hiervoor het foldertje met de openingstijden.
Heeft u hulp nodig? Kom dan tijdens deze uren.

Heeft u een probleem buiten de ‘bemande’ personeelsuren?
Druk dan op de noodknop, er komt z.s.m. iemand naar u toe.
(misbruik zal worden bestraft)